Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg
De aandacht voor palliatieve zorg neemt nog steeds toe, zowel bij professionals als bij beleidsmakers. De pijlers waar de palliatieve zorg op rust – medische, verzorgende, psychosociale en spirituele hulp voor de patiënt en diens naasten – maken dit onderdeel van de zorg bij uitstek multidisciplinair van aard. Anesthesiologen, verpleeghuisartsen, oncologen, chirurgen, internisten, geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, vele disciplines houden zich met palliatieve zorg bezig.
De aard van deze zorg vraagt een grote mate van kennis van wederzijdse vakkundigheden. Zonder die kennis, stoelend op belangstelling, verliest de zorgverlening haar perspectief.

Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (NVTPZ)
Om deze verschillende zorgverleners op een gestructureerde wijze te informeren over recente ontwikkelingen is er het Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (NVTPZ). Als u ook behoort tot de groep van professionele zorgverleners die in toenemende mate met palliatieve zorg te maken hebben, zorg dan dat u op de hoogte blijft. Abonneer u en blijf op de hoogte van nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Thema’s
In het tijdschrift is aandacht voor uiteenlopende thema’s, zoals: ethiek, farmacologie, gezondheidswetenschappen, hospicezorg, huisartsgeneeskunde, inwendige geneeskunde, pijn en pijnbestrijding, medische psychologie, neurologie, oncologische chirurgie, psychiatrie, radiotherapie.

Doelgroep
NVTPZ richt zich op professionals in de palliatieve zorg, zoals anesthesiologen, internisten-oncologen, geriaters, huisartsen, verpleeghuisartsen, chirurgen, radiotherapeuten, apothekers, revalidatieartsen, psychologen, pastorale werkers, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en beleidsmedewerkers.

Hoofdredactie
Mw. prof. dr. A. van der Heide, Erasmus MC, Rotterdam
Drs. W.J.J. Jansen, VU medisch centrum, Amsterdam
Mw. prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, UMC Utrecht, Utrecht
Prof. dr. B. van den Eynden, Universiteit van Antwerpen, Antwerpen
Prof. dr. K.C.P. Vissers, Radboud UMC, Nijmegen

Redactieraad
Mw. dr. Y. Engels, Radboud UMC, Nijmegen
Drs. E.C.T. Geijteman, Erasmus MC, Rotterdam
Mw. dr. P. de Graeff, UMC Groningen
Mw. dr. J.M.M. Meijers, Maastricht Univer­sity, Maastricht
Mw. drs. E.J.M. de Nijs, LUMC, Leiden
Mw. dr. A.G.M. van der Plas, VU medisch centrum, Amsterdam

Redactieadres
VU medisch centrum
Drs. W.J.J. Jansen
Afd. anesthesiologie, 6F043
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
T: 020 4442933 / 020 4444386
E: redactie@nvtpz.org

Uitgever
Buijten & Schipperheijn
Postbus 22708
1100 DE Amsterdam
T: 020 5241010
E: info@nvtpz.org