Redactie
Contactadres redactie: drs. W.J.J. Jansen, redactie@nvtpz.org

Uitgever en administratie
Buijten & Schipperheijn
Postbus 22708
1100 DE Amsterdam
T: 020-524 10 10
E: info@nvtpz.org
IBAN NL66 ABNA 0240 7975 07

Advertenties
Buijten & Schipperheijn
tarieven en formaten op aanvraag: info@nvtpz.org