Instructie voor auteurs

Het NVTPZ publiceert originele artikelen, reviews, casuïstiek en dubbelpublicaties. Alvorens geaccepteerd te worden voor publicatie worden ingezonden manuscripten beoordeeld door deskundigen. Prioriteit en tijd van publicatie worden bepaald door de hoofdredactie.
Manuscripten kunnen uitsluitend worden aangeboden via het desbetreffende formulier.

De volgende criteria worden gehanteerd:
Reviews: 5000 – 7500 woorden.
Originele artikelen: 1500 – 3000 woorden.
Casuïstiek: maximaal 1000 woorden.
Samenvattingen van proefschriften: maximaal 1000 woorden.
Afwijkingen dienen vooraf te worden voorgelegd aan de hoofdredactie.
Voor geneesmiddelen worden uitsluitend de generieke namen gebruikt.

Formulieren om te gebruiken voor het aanleveren van kopij:
Als u op de titel klikt start de download van een Word-document.

Artikel op uitnodiging

Boekbespreking

Casuïstiek

Overig artikel review

Overige kopij

Samenvatting master-thesis

Samenvatting proefschrift

Vertaald artikel