Instructie voor auteurs

Het NVTPZ publiceert originele artikelen, reviews, casuïstiek en dubbelpublicaties. Alvorens geaccepteerd te worden voor pu¬blicatie worden ingezonden manuscripten beoordeeld door deskundigen. Prioriteit en tijd van publicatie worden bepaald door de hoofdredactie.
Manuscripten kunnen uitsluitend worden aangeboden via redactie@nvtpz.org

De volgende criteria worden gehanteerd:
Reviews: 5000 – 7500 woorden.
Originele artikelen: 1500 – 3000 woorden.
Casuïstiek: maximaal 1000 woorden.
Samenvattingen van proefschriften: maxi¬maal 1000 woorden.
Afwijkingen dienen vooraf te worden voor¬gelegd aan de hoofdredactie.
Voor geneesmiddelen worden uitsluitend de generieke namen gebruikt.